Złomowanie

Podstawy prawne:

Jak wyrejestrować pojazd?

Aby wyrejestrować pojazd w Wydz. Komunikacji Urzędu Miasta właściciel pojazdu musi przekazać pojazd do stacji demontażu, żeby otrzymać zaświadczenie o demontażu pojazdu.

Procedura wyzłomowania pojazdu.

  • Właściciel przyprowadza pojazd do stacji demontażu (po wcześniejszym ustaleniu oferujemy bezpłatne odebranie pojazdu własnym transportem 502 509 425)
  • Pojazd może być również niekompletny wystawiane jest wówczas zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego
  • Jeżeli właściciel nie może osobiście wyzłomować pojazdu, osoba dokonująca tych czynności w jego imieniu, powinna posiadać pisemne upoważnienie właściciela
  • Dokumenty niezbędne do wystawienia zaświadczenia o demontażu pojazdu to: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile była wydana), dowód osobista właściciela lub osoby upoważnionej
  • Jeżeli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez Policję w skutek wypadku, niezbędne będzie odpowiednie pokwitowanie wystawione przez Policję na tę okoliczność lub ksero dowodu rejestracyjnego wydane przez odpowiedni Wydz. Komunikacji
  • Po otrzymaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu właściciel udaje się z w/w zaświadczeniem, tablicami rejestracyjnymi i dowodem rejestracyjnym (oraz kartą pojazdu, jeżeli była wydana) unieważnionymi przez stację demontażu do Wydz. Komunikacji w celu wyrejestrowania pojazdu z CEPIKU

Za usługę kasacji pojazdu i za wystawienie zaświadczenia o demontażu pojazdu nie pobieramy żadnych opłat.

W przypadku pojazdów, które stanowią istotną wartość (młodsze pojazdy powypadkowe, ale nie tylko) w postaci części do dalszego użytku proponujemy ustaloną wcześniej z właścicielem zapłatę.

Pliki do pobrania

RAAN. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl